Satel Inteligentny Dom

System alarmowy i automatyka budynku produktami Satel

INTEGRA

Centrale alarmowe INTEGRA

Centrale alarmowe INTEGRA umożliwiają realizację systemu łączącego funkcje alarmowe oraz automatyki domowej. Dodatkowo, opcjonalny moduł pozwala uzupełnić tak skonfigurowany system o elementy automatyki pracujące w europejskim standardzie KNX.
W efekcie otrzymać można system o szerszej funkcjonalności niż w przypadku zastosowania odrębnych rozwiązań.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łatwość użytkowania

System alarmowy powinien być łatwy w obsłudze. Tylko wtedy można w pełni skorzystać z jego zalet. Z tego powodu podczas projektowania systemów INTEGRA duży nacisk został położony na stworzenie intuicyjnego systemu obsługi przyjaznego wszystkim użytkownikom. Z myślą o obsłudze przez osoby starsze lub dzieci wprowadzone zostały liczne udogodnienia. Możliwość sterowania systemem za pomocą kart zbliżeniowych, zastępujących wpisywanie haseł na klawiaturze, czy z użyciem pilotów zdalnego sterowania, podobnie jak w alarmach samochodowych, to tylko niektóre z nich.

Łatwość obsługi staje się szczególnie istotna w przypadku systemów zintegrowanych. Z myślą o takich właśnie rozwiązaniach opracowany został manipulator dotykowyINT-TSI, który umożliwia wykorzystanie potencjału systemu inteligentnego, zapewniając prostą i intuicyjną obsługę nawet najbardziej skomplikowanych funkcji.

INTEGRA - Łatwość użytkowania
INTEGRA Wygodne sterowanie - zdalnie i lokalnie

Wygodne sterowanie
- zdalnie i lokalnie

Szeroki wachlarz możliwości sterowania w centralach INTEGRA staje się szczególnie przydatny przy systemach inteligentnego budynku. Manipulator sensoryczny INT-KSG oraz dotykowe INT-TSG, INT-TSH i INT-TSI służą nie tylko do włączania i wyłączania dozoru, ale oferują też wygodne rozwiązanie sterowania urządzeniami automatyki systemu INTEGRA oraz urządzeniami KNX. Dzięki możliwości skonfigurowania dostępnych menu do potrzeb użytkownika, w prosty sposób za pomocą pojedynczych poleceń można wybierać sceny świetlne, sterować podnoszeniem rolet, otwieraniem bramy czy położeniem żaluzji, a nawet sterować ogrzewaniem czy podlewaniem zieleni. Korzystanie z możliwości oferowanych przez centrale INTEGRA jest wygodne nawet wtedy, gdy użytkownik znajduje się poza domem. Za pomocą aplikacji INTEGRA CONTROLuruchomionej na smartfonie można nie tylko włączać i wyłączać czuwanie, ale także sterować wszystkimi urządzeniami automatyki domowej.

Połączenie inteligencji i bezpieczeństwa

integra - Połączenie inteligencji i bezpieczeństwa

Moduł INT-KNX-2 umożliwia połączenie funkcjonalności systemów bazujących na centralach INTEGRA z systemem automatyki domowej KNX. Dzięki temu możliwe jest sterowanie urządzeniami KNX za pomocą systemu INTEGRA, a także odbieranie przez centralę INTEGRA informacji o stanie urządzeń KNX. Korzyści ze stosowania INT-KNX-2 to przede wszystkim rozszerzenie możliwości obu systemów dzięki efektowi synergii, ale także obniżenie całkowitych kosztów instalacji.
Centrala INTEGRA może również współpracować z innymi systemami automatyki. Jest to możliwe między innymi dzięki dedykowanemu modułowi integracji INT-RS oraz komunikatorowi ETHM-1 Plus. Takie połączenie zapewnia nie tylko zwiększenie funkcjonalność całego systemu, ale także zoptymalizowanie jego kosztów dzięki wykorzystywaniu wspólnych elementów.

Bezpieczeństwo, komfort i oszczędność w zasięgu ręki

  • Połączenie systemu alarmowego i automatyki domowej
  • Wizualizacja stanu systemu alarmowego na wyświetlaczach KNX
  • Zdalna wizualizacja stanu systemu KNX w programie GUARDX
  • Podniesienie komfortu życia z wykorzystaniem inteligentnych technologii
  • Wygodne zdalne sterowanie za pomocą smartfonów
  • Wybór scen świetlnych na manipulatorze sensorycznym za pomocą pojedynczego polecenia
  • Sterowanie oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem
  • Oszczędność energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu
  • Możliwość użycia zarówno z nowymi, jak i z istniejącymi instalacjami

Sterowanie oświetleniem

Wykorzystując dostępne moduły KNX sterujące oświetleniemmożna wygodnie aranżować sceny świetlnew pomieszczeniach, w których domownicy spędzają dużo czasu. W zależności od indywidualnych potrzeb, można nie tylko włączać i wyłączać wybrane grupy lamp, ale także regulować ich jasność.

INTEGRA - Sterowanie oświetleniem

Sterowanie ogrzewaniem

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem zapewnia nie tylko wygodę, ale i realne oszczędności energii. Łatwo można skonfigurować system INTEGRA tak, aby z chwilą włączenia czuwania klimatyzacja została wyłączona, a ogrzewanie przełączone w tryb ekonomiczny.

INTEGRA - Sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie roletami i zasłonami

Moduły KNX umożliwiająsterowanie roletami zewnętrznymi czy żaluzjami, dzięki czemu można regulować ilość światła zewnętrznego docierającego do pomieszczeń. Dostępne są nawet karnisze z napędem umożliwiającesamoczynne odsłanianie zasłon.

INTEGRA - Sterowanie roletami i zasłonami

Sterowanie bramą garażową

Centrale INTEGRA stanowiące trzon systemu automatyki mogą zapewnić komfort również wokół domu. Dzięki dostępnym funkcjom mogą one sterować np. otwieraniem bramy wjazdowej na posesję czy bramy garażowej. Do ich otwierania można skorzystać zarówno z uniwersalnych pilotów zdalnego sterowania, jak i telefonu komórkowego. Umożliwia to ograniczenie liczby noszonych ze sobą urządzeń.

INTEGRA - Sterowanie oświetleniem

Sterowanie nawadnianiem

Inteligentny system może teżzadbać o kondycję ogrodu. Za pomocą centrali INTEGRA sterować można różnymi urządzeniami zapewniającymi nawadnianie zieleni, np. zraszaczami podlewającymi trawnik. W podobny sposób można zapewnić nawadnianie roślin zgromadzonych w ogrodzie zimowym, wyposażonym w elektrycznie sterowane zawory sterujące instalacją wodną.

INTEGRA - Sterowanie nawadnianiem

Symulacja obecności
domowników

Podczas dłuższej nieobecności system alarmowy bazujący na centrali INTEGRA potrafisymulować obecność domowników, co może zniechęcić potencjalnego włamywacza. Istnieje możliwość automatycznego sterowania światłem zgodnie z zaprogramowanymi schematami czasowymi lub w reakcji na określone zdarzenia (np. w połączeniu z czujnikiem zmierzchu).

INTEGRA - Sterowanie nawadnianiem
 
3 Fun Selections By Laogumnerd Phengphian Phengphian Laogumnerd Cuisine https://fadmagazine.com/2017/11/29/lazinc-new-gallery-space-in-mayfair-and-global-art-business-launches/ https://www.crunchbase.com/organization/phengphianlaogumnerdcuisine http://www.prnewswire.com/news-releases/dr-vladimir-yakunin-highlights-rhodes-forums-ability-to-predict-and-resolve-crises-650214353.html